WŁAŚCICIEL – Marek Wadowski, tel:  (+48) 601-474-359 

e-mail: wadowskim@interia.pl

43-400 Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera 83

REZERWACJE: codziennie od 10.00 do 20.00

 

LOKALIZACJA